Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333495 nr. 17

33 495 Financiële positie van publiek bekostigde onderwijsinstellingen

Nr. 17 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 27 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij leerlingen, ouders en werknemers de brede wens leeft

om de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) op vier punten aan te passen;

verzoekt de regering, de WMS te wijzigen op de volgende onderwerpen:

  • het recht op rechtsbijstand;

  • de beslechting van nalevingsgeschillen;

  • de mogelijkheid om nietigheid van besluiten in te roepen;

  • het scholingsbudget rechtstreeks naar de mr,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Van Meenen

Jadnanansing

Rog