Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333495 nr. 15

33 495 Financiële positie van publiek bekostigde onderwijsinstellingen

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID JADNANANSING

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 27 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van oordeel dat op dit moment de informatievoorziening aan toezichthouders en medezeggenschap in het onderwijs niet altijd voldoende op niveau is, blijkens onder meer uit het feit dat bestuurlijk falen vaak niet tijdig voorzien wordt door betrokkenen;

overwegende dat echte transparantie van onderwijsinstellingen een voorwaarde vormt voor een horizontale dialoog tussen bestuurders, toezichthouders en medezeggenschap;

verzoekt de regering om, in overleg te treden met de onderwijskoepelorganisaties te komen tot open data en reële en vergelijkbare weergaven van onderwijsresultaten en financiële gegevens van onderwijsinstellingen;

verzoekt de regering om, het punt van open data mee te nemen in de bestuurskrachtagenda,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jadnanansing