Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201733495 nr. 100

33 495 Financiële positie van publiek bekostigde onderwijsinstellingen

Nr. 100 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 oktober 2016

Hierbij bieden wij u aan het op 5 oktober 2016 door ons vastgestelde rapport Vastgoed universiteiten; Deel 1: Financieel toezicht op de sector1.

Algemene Rekenkamer

drs. A.P. (Arno) Visser, president

dr. E.M.A. (Ellen) van Schoten RA, secretaris


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.