Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333486-(R1994) nr. 9

33 486 (R 1994) Goedkeuring van het op 12 mei 2011 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru (Trb. 2011, 109)

Nr. 9 VERSLAG VAN DE STATEN VAN SINT MAARTEN

Ontvangen 2 september 2013

De bespreking van het voorstel van wet heeft geen aanleiding gegeven tot het maken van op- en of aanmerkingen.

De Staten van Sint Maarten kunnen zich dan ook vinden in het voorstel om het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru goed te keuren.

Dit verslag geldt als Eindverslag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Centrale Commissie van de 30ste augustus 2013.

De Rapporteur, G.R. Arrindell