Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533450 nr. 33

33 450 Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee

Nr. 33 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 11 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland zich heeft gecommitteerd aan het beschermen van een ecologisch coherent netwerk van natuurgebieden op zee in het kader van Natura 2000;

constaterende dat de Borkumse Stenen daar een belangrijk onderdeel van zijn;

constaterende dat Duitsland zijn deel van de Borkumse Stenen wel heeft aangewezen als Natura 2000-gebied, terwijl Nederland dit tot op heden weigert;

verzoekt de regering, voor het einde van 2015 het Nederlandse deel van de Borkumse Stenen aan te wijzen als beschermd Natura 2000-gebied,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand