Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433450 nr. 19

33 450 Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee

Nr. 19 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ALBERT DE VRIES EN DE BOER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 14

Voorgesteld 17 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat naar verluidt de kwaliteit van de bunkers met scheeps-brandstoffen in Singapore beter is dan die in Rotterdam vanwege striktere handhavingsregels;

verzoekt de regering, een benchmarkonderzoek uit te voeren naar de regels en procedures die in Singapore van kracht zijn met betrekking tot de kwaliteit van de bunkers;

verzoekt de regering, de Kamer voor 1 juli 2014 te rapporteren welke regels en procedures die Singapore hanteert zij toepasbaar acht in Nederland;

en gaat over tot de orde van de dag.

Albert de Vries

De Boer