Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433450 nr. 18

33 450 Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee

Nr. 18 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE BOER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 13

Voorgesteld 17 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de bunkersector een belangrijke bijdrage levert aan de kracht van de haven van Rotterdam en daarmee de Nederlandse economie;

constaterende dat in buurlanden van Nederland op basis van dezelfde EU-regelgeving mogelijk anders met debunkeren wordt omgegaan dan in Nederland, waardoor een concurrentienadeel zou kunnen bestaan;

verzoekt de regering, een onderzoek uit te voeren naar de wijze waarop buurlanden en andere EU-landen met debunkeren omgaan;

verzoekt de regering tevens, de Kamer over de uitkomsten van dat onderzoek voor 1 juli 2014 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Boer