Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433450 nr. 17

33 450 Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee

Nr. 17 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID GRAUS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 8

Voorgesteld 17 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, bij de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) aan te dringen om de (nieuw)bouweisen die men voornemens is in te voeren voor de binnenvaartvloot, niet te laten gelden voor schepen kleiner dan 86 meter,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus