Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433450 nr. 16

33 450 Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee

Nr. 16 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN ALBERT DE VRIES TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 6

Voorgesteld 17 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vertegenwoordigers uit de stookoliebranche zich hebben uitgesproken voor een transparanter bunkerproces met traceerbare productstromen;

overwegende dat er momenteel sprake is van niet traceerbaar zijn of blijven van stoffen binnen de productstromen bij het bunkerproces;

verzoekt de regering, bij op- en overslag en import van stookolie en blendmiddelen regels te stellen waarmee deze producten traceerbaar zijn en blijven in de gehele bunkerketen en daarbij tevens in overleg met de relevante marktpartijen te onderzoeken of het mogelijk is om een sluitend (elektronisch) paspoort in te voeren voor scheepsbrandstoffen en de Kamer hierover vóór 1 juli 2014 te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Albert de Vries