Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433450 nr. 15

33 450 Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID ALBERT DE VRIES

Voorgesteld 12 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het bijmengen van (afval)stoffen in scheepsbrandstof gevaar kan opleveren voor het milieu, de volksgezondheid en de veiligheid in verband met schade aan scheepsmotoren;

constaterende dat er geen lijsten bestaan van stoffen die in het geheel niet of slechts tot een bepaald maximum mogen voorkomen in bunkers;

overwegende dat de meest betrokken marktpartijen werken aan het opstellen van dergelijke lijsten;

verzoekt de regering, die marktpartijen met het opstellen van deze lijsten te ondersteunen, opdat uiterlijk 31 maart 2014 overeenstemming bestaat over deze lijsten;

verzoekt de regering tevens, de mogelijkheid te onderzoeken om deze lijsten in samenwerking met de buurlanden van Nederland effectief om te zetten in handhaafbare regels en de Kamer hierover voor het zomerreces van 2014 te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Albert de Vries