Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333447 nr. 1

33 447 Inkomstenbelasting en toeslagen

Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 oktober 2012

Het doet mij genoegen u aan te bieden het Interimrapport van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen «Naar een activerender belastingstelsel» 1).

De staatssecretaris van Financiën, F. H. H. Weekers

1) Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer