Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333441 nr. 7

33 441 Wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied (decentralisatie investeringsbudget)

Nr. 7 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 23 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in overleg met de provincies de planologische schaduwwerking van de oorspronkelijke ecologische hoofdstructuur niet op te heffen voordat de plannen voor de ecologische hoofdstructuur met de Kamer en de Provinciale Staten besproken zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven