Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333438 nr. 6

33 438 Wijziging van de Wet op de bijzondere medische verrichtingen in verband met de invoering van een startmeldingsplicht voor beperkte duur voor het uitvoeren van verrichtingen waarvoor niet langer een vergunning op grond van deze wet is vereist

Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 1 juli 2013

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In het opschrift wordt «Wet op de bijzondere medische verrichtingen» vervangen door: Wet op bijzondere medische verrichtingen.

TOELICHTING

Deze wijziging herstelt een redactionele onjuistheid in de in het opschrift aangehaalde citeertitel van de Wet op bijzondere medische verrichtingen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers