Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533436 nr. 40

33 436 Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen

Nr. 40 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 9 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat antikrakers een bruikleencontract hebben en daardoor in grote mate rechteloos wonen;

overwegende dat er misstanden plaatsvinden zoals het overtreden van privacyregels of intimidatie van bewoners;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat geen nieuwe bruikleencontracten worden afgesloten en een overgangsregeling voor te leggen aan de Tweede Kamer voor zittende bewoners met bruikleencontracten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut