33 436 Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VISSER

Ontvangen 14 maart 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, onderdeel 3, wordt in artikel 15, vijfde lid, «vijf jaren» vervangen door: tien jaren.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de maximale termijn van tijdelijke verhuur van te koop staande woningen wordt gebracht op tien jaren (i.p.v. vijf jaren). Verkoop van woningen is thans moeilijk. Een langere periode van tijdelijke verhuur kan dan uitkomst bieden.

Visser

Naar boven