33 435 Seksueel misbruik in de jeugdzorg

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN

Voorgesteld 4 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de commissie-Samson adviseert om voor de residentiële jeugdzorg te komen met een richtlijn waarin de ratio begeleider-pupil wordt vastgelegd;

overwegende dat de Inspectie Jeugdzorg ook voldoende handvatten moet hebben om de kwaliteit van,de geleverde zorg te kunnen beoordelen;

verzoekt de regering, te komen met een landelijke richtlijn voor de residentiële jeugdzorg met minimale normen voor begeleider-pupilratio,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman

Naar boven