33 435 Seksueel misbruik in de jeugdzorg

Nr. 8 MOTIE VAN DE LEDEN KOOIMAN EN BERGKAMP

Voorgesteld 4 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de wettelijke bewaartermijn voor jeugdzorgdossiers nu 15 jaar is;

overwegende dat slachtoffers zelf aangeven, behoefte te hebben aan een langere wettelijke bewaartermijn omdat tegen de tijd dat zij 33 zijn alle dossiers zijn vernietigd;

overwegende dat bij het verlengen van de bewaartermijn de regie over het dossier wel bij het individu blijft;

verzoekt de regering, de wettelijke bewaartermijn voor jeugdzorgdossiers te verlengen en in gesprek met slachtoffers en Slachtofferhulp Nederland te onderzoeken welke bewaartermijn wenselijk zou zijn en de Kamer hierover voor het zomerreces te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman

Bergkamp

Naar boven