Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433418 nr. 7

33 418 Handhaving Europese regels voor afvaltransport

Nr. 7 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 oktober 2013

Hierbij bieden wij u het rapport Coordinated audit on the enforcement of the European Waste Shipment Regulation aan1. Het rapport bevat de belangrijkste bevindingen van een internationaal onderzoek naar de handhaving van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen dat in acht Europese landen is uitgevoerd door de nationale rekenkamers. Wij zullen de boodschap ook onder de aandacht brengen van het Europees Parlement en de Europese Commissie.

Het rapport over de Nederlandse bevindingen Handhaving Europese regels voor afvaltransport hebben wij u op 4 oktober 2012 aangeboden (Kamerstuk 33 418, nr. 2).

Algemene Rekenkamer,

drs. Saskia J. Stuiveling, president

dr. Ellen M.A. van Schoten RA, secretaris


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer