33 412 Vooropname 2012

Nr. 1 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 september 2012

Hierbij bieden wij u de Vooropname 2012 aan.1)

Vooropname 2012 is een publicatie die we ter gelegenheid van de installatie van de Tweede Kamer op 20 september 2012 uitbrengen om met name de nieuwe Kamerleden te helpen om snel de nodige basiskennis te vergaren over een groot aantal beleidsterreinen. Elk onderwerp wordt in een afzonderlijke factsheet besproken.

Algemene Rekenkamer

Gerrit de Jong, wnd. president

dr. Ellen M.A. van Schoten RA, secretaris

1) Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven