Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333410 nr. 69

33 410 Kabinetsformatie 2012

Nr. 69 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN HAERSMA BUMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 41

Voorgesteld 13 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voorstelt om de toekomstige opbouw onder het Witteveenkader te beperken;

constaterende dat de regering de geleidelijke fiscalisering van de AOW handhaaft;

constaterende dat met de huidige dekkingsgraden de pensioenfondsen de komende jaren zeer beperkt zullen indexeren;

van mening dat pensioenopbouw tussen generaties evenwichtig moet zijn;

verzoekt de regering om, het CPB opdracht te geven, voor 1 april 2013 een studie te doen naar de generatie-effecten van de verlaging van de opbouwpercentages en aan te geven welke pensioenen verschillende generaties kunnen en konden opbouwen.

Van Haersma Buma