Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333410 nr. 51

33 410 Kabinetsformatie 2012

Nr. 51 MOTIE VAN HET LID VAN OJIK C.S.

Voorgesteld 14 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Planbureau voor de Leefomgeving in zijn quick scan schrijft dat de instrumentatie achterblijft bij de ambitieuze doelen voor groene groei;

verzoekt de regering om, binnen een jaar samen met groene ondernemers, duurzame burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties afspraken te maken over concretisering van de duurzaamheidsdoelen en bijbehorende beleidsmaatregelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ojik

Slob

Thieme

Krol