Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333410 nr. 41

33 410 Kabinetsformatie 2012

Nr. 41 MOTIE VAN HET LID VAN HAERSMA BUMA

Voorgesteld 14 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voorstelt om de toekomstige opbouw onder het Witteveenkader zeer te beperken;

constaterende dat de regering de Bosbelasting op pensioenen handhaaft;

constaterende dat met de huidige dekkingsgraden de pensioenfondsen de komende jaren zeer beperkt zullen indexeren;

van mening dat pensioenopbouw tussen generaties evenwichtig moet zijn;

Verzoekt de regering om, het CPB opdracht te geven, voor 1 april 2013 een studie te doen

  • naar de transfers tussen generaties in het pensioenstelsel;

  • naar de netto pensioenen die jongeren kunnen opbouwen in vergelijking met de pensioenen van de huidige gepensioneerden en de huidige vijftigers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haersma Buma