Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333410 nr. 20

33 410 Kabinetsformatie 2012

Nr. 20 MOTIE VAN HET LID SLOB C.S.

Voorgesteld 31 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het omzetten van de studiefinanciering in een sociaal leenstelsel en de grote bezuinigingen op de ov-jaarkaart voor studenten, tot grote financiële gevolgen leiden voor studenten en hun gezinnen;

overwegende dat onder andere de HBO-raad waarschuwt voor een fors afnemende aanmelding van studenten, met name afkomstig uit gezinnen met lage inkomens, met alle gevolgen van dien voor sociale mobiliteit en Nederland kennisland;

spreekt uit, deze gevolgen in kaart te brengen en deze informatie aan de Kamer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Slob

Pechtold

Van der Staaij