Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333410 nr. 19

33 410 Kabinetsformatie 2012

Nr. 19 MOTIE VAN HET LID SLOB C.S.

Voorgesteld 31 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het regeerakkoord vergaande voorstellen bevat met betrekking tot onder andere de arbeidsmarkt, het binnenlands bestuur, de zorg en het onderwijs;

tevens overwegende dat het regeerakkoord tot in de titel toe uitspreekt bruggen te willen slaan;

spreekt uit dat bij de uitwerking van het regeerakkoord de sociale partners en organisaties in het binnenlands bestuur, de zorg en het onderwijs actief betrokken zullen worden bij de verdere invulling van de gemaakte afspraken en in de gelegenheid worden gesteld alternatieven en verbetervoorstellen aan te dragen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Slob

Van Haersma Buma

Van Ojik

Pechtold

Van der Staaij