Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-201333407 nr. G

33 407 Invoering van een verhuurderheffing (Wet verhuurderheffing)

G MOTIE VAN HET LID ESSERS C.S.

Voorgesteld 18 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de verhuurderheffing ook neerslaat bij particuliere verhuurders van woningen;

constaterende, dat partijen die willen investeren in de particuliere huursector hun potentiële rendement hierdoor fors zien afnemen en hierdoor besluiten niet of niet meer in deze markt te investeren;

constaterende, dat deze verhuurders geen overheidssubsidie ontvangen of hebben ontvangen, en daarmee de ratio voor het opleggen van een verhuurderheffing voor deze verhuurders ontbreekt;

verzoekt de regering de verhuurderheffing alleen van toepassing te verklaren op partijen waarvan de kerntaken DAEB-activiteiten (Diensten van Algemeen Economisch Belang) zijn, en niet op partijen die zich hoofdzakelijk met niet-DAEB-activiteiten bezig houden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Essers

De Vries-Leggedoor

Holdijk

Terpstra

Franken

Brinkman