Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-201333405 nr. F

33 405 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning)

F MOTIE VAN HET LID ESSERS C.S.

Voorgesteld 18 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, de ernstig achterblijvende investeringen in de woningmarkt;

constaterende, dat het kabinet heeft toegezegd om op korte termijn met werkgevers en werknemers intensief te zullen overleggen over noodzakelijke stimulering van de binnenlandse economie;

constaterende, dat de hypotheekrenteaftrek voor «nieuwe bezitters» zal worden gehandhaafd mits volgens een systeem van annuïtaire aflossing 100% van de hypothecaire lening in 30 jaar wordt afgelost;

verzoekt de regering uiterlijk eind januari 2013 aan de Kamer te rapporteren over onder meer:

  • a. mogelijkheden om – met behoud van de door het kabinet voorgenomen beperking van de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe gevallen – toe te staan dat na 50% aflossen van de lening de tweede 50% alsnog ter vrije beoordeling staat van hypotheekgever en hypotheeknemer;

  • b. mogelijkheden om de aflossing over een langere termijn dan de nu gebruikelijke 30 jaren te spreiden;

  • c. mogelijkheden om energiebesparing in de woningvoorraad te stimuleren

en gaat over tot de orde van de dag.

Essers

De Vries-Leggedoor

Holdijk

Terpstra

Franken

Brinkman