Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333403 nr. 16

33 403 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013)

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VLIET

Ontvangen 14 november 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel X wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

I

In artikel 73, eerste lid, onderdeel a, wordt vóór de puntkomma ingevoegd:

, dan wel feitelijk ter beschikking staan van rechtspersonen die hun activiteiten hoofdzakelijk buiten Nederland verrichten en hun hoofdvestiging buiten Nederland hebben.

Toelichting

Met deze toevoeging wordt nog scherper afgebakend dat sprake is van een vrijstellingsbeleid waar expliciet een beroep op moet worden gedaan voor alle houders van buitenlandse kentekens; op deze manier wordt het signaal versterkt dat de Nederlandse belastinggrondslag niet mag worden uitgehold via gebruik van de Nederlandse wegen met buitenlandse motorrijtuigen.

Van Vliet