Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333403 nr. 15

33 403 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013)

Nr. 15 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN NEPPÉRUS EN GROOT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10

Ontvangen 14 november 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel IV wordt na onderdeel O een onderdeel ingevoegd, luidende:

Oa

Na artikel 38k wordt een artikel toegevoegd:

Artikel 38l

In afwijking in zoverre van artikel 18d, eerste lid, onderdeel b, wordt de mate van variatie in de hoogte van een pensioen dat vóór 1 januari 2013 is ingegaan ten laatste bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd vastgesteld.

II

Na artikel IVa wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IVb

In de Wet op de loonbelasting 1964 vervalt per 1 januari 2016 artikel 38l.

III

Na artikel XXXI worden vier artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXXIa

In de Pensioenwet wordt aan artikel 63 een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. In afwijking in zoverre van het eerste lid, onderdeel b, kan de mate van variatie uiterlijk bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd worden vastgesteld indien het pensioen is ingegaan vóór 1 januari 2013.

ARTIKEL XXXIb

In de Pensioenwet vervalt per 1 januari 2016 artikel 63, derde lid.

ARTIKEL XXXIc

In de Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt aan artikel 75 een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. In afwijking in zoverre van het eerste lid, onderdeel b, kan de mate van variatie uiterlijk bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd worden vastgesteld indien het pensioen is ingegaan vóór 1 januari 2013.

ARTIKEL XXXId

In de Wet verplichte beroepspensioenregeling vervalt per 1 januari 2016 artikel 75, derde lid.

Toelichting

Dit amendement maakt variabilisatie van reeds vóór 1 januari 2013 ingegaan pensioen tijdelijk mogelijk. Hierdoor kan ook bij een dergelijk pensioen een AOW-gat tussen de 65-jarige leeftijd en de latere AOW-ingangsdatum worden opgevuld met tijdelijk hogere pensioenuitkeringen gevolgd door een lager pensioen over de resterende uitkeringsperiode.

Neppérus Groot