33 402 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013)

Nr. 40 MOTIE VAN HET LID KOOLMEES

Voorgesteld 15 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat verschillende EU-landen fiscale voordelen bieden voor de filmsector;

constaterende dat daardoor Nederlandse postproductiebedrijfjes voor beeld en geluid en ondernemers in film en media minder kans hebben op opdrachten uit binnen- en buitenland;

overwegende dat een tax shelter hier uitkomst kan bieden;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe een tax shelter voor de Nederlandse filmindustrie moet worden ingericht om een maximale positieve bijdrage te leveren aan het vestigingsklimaat voor films in Nederland, daarbij voorbeelden uit omringende landen te betrekken en dit onderzoek voor 1 juli 2013 naar de Kamer te zenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koolmees

Naar boven