Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333402 nr. 39

33 402 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013)

Nr. 39 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET

Voorgesteld 15 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering heeft aangekondigd vanaf 2014 alle oldtimers die nu nog zijn vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting volledig te gaan belasten;

overwegende dat zulks betekent dat ontelbare bezitters van oude auto's en motorfietsen gedwongen worden hun culturele erfgoed op te geven door gedwongen verkoop;

verzoekt de regering, in overleg met de Kamer een oplossing te zoeken die bezitters van oldtimers in enige vorm in staat stelt hun voertuig niet te hoeven opgeven en deze oplossing op te nemen in het Belastingplan 2014,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet