Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2012-2013
Kamerstuk 33400-XVI nr. 47

Gepubliceerd op 5 december 2012

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013

Nr. 47 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ANNE MULDER EN BOUWMEESTER

Ontvangen 4 december 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met  € 4 200 (x € 1 000).

II

In artikel 11 Nominaal en onvoorzien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met  € 4 200 (x € 1 000).

Toelichting

Het toezicht van de NVWA helpt risico’s op grootschalige incidenten zoals voedselveiligheidcrises voorkomen. Voldoende toezicht van de NVWA is bovendien essentieel voor het behoud van vertrouwen van handelslanden in de veiligheid van Nederlandse producten en daarmee de Nederlandse handelspositie.

Door diverse bezuinigingen dreigt de NVWA haar verantwoordelijkheid voor handhaving en toezicht niet meer te kunnen waarmaken. De indieners van dit amendement willen dat de in 2013 voorgenomen korting op het budget van de NVWA niet wordt doorgevoerd. De dekking voor de tranche 2013 wordt gevonden in het restant van middelen die op artikel 11 Nominaal en onvoorzien zijn gereserveerd voor de prijsbijstelling.

Anne Mulder Bouwmeester


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl