Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2012-2013
Kamerstuk 33400-XVI nr. 44

Gepubliceerd op 4 december 2012

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013

Nr. 44 AMENDEMENT VAN HET LID PIA DIJKSTRA

Ontvangen 3 december 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 250 (x € 1 000).

II

In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 250 (x € 1 000).

Toelichting

De regionale toetsingscommissies voor Euthanasie kampen met een tekort aan personele capaciteiten. Door een toenemend aantal verzoeken wordt de maximale wettelijke termijn van zes weken, waarbinnen de commissies worden geacht een oordeel te vellen, ruim overschreden. Tevens staat door deze capaciteitsdruk de kwaliteit van de toetsingen onder druk. Dit amendement beoogt 250 000 euro vrij te maken ten gunste van de regionale toetsingscommissies voor Euthanasie, ten einde ook in de toekomst een zorgvuldige toetsing te garanderen. Dit amendement wordt gedekt door een vermindering van 250 000 op het niet juridisch verplichte deel van artikel 4; Zorgbreed beleid.

Pia Dijkstra


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl