Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333400-XVI nr. 44

33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013

Nr. 44 AMENDEMENT VAN HET LID PIA DIJKSTRA

Ontvangen 3 december 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 250 (x € 1 000).

II

In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 250 (x € 1 000).

Toelichting

De regionale toetsingscommissies voor Euthanasie kampen met een tekort aan personele capaciteiten. Door een toenemend aantal verzoeken wordt de maximale wettelijke termijn van zes weken, waarbinnen de commissies worden geacht een oordeel te vellen, ruim overschreden. Tevens staat door deze capaciteitsdruk de kwaliteit van de toetsingen onder druk. Dit amendement beoogt 250 000 euro vrij te maken ten gunste van de regionale toetsingscommissies voor Euthanasie, ten einde ook in de toekomst een zorgvuldige toetsing te garanderen. Dit amendement wordt gedekt door een vermindering van 250 000 op het niet juridisch verplichte deel van artikel 4; Zorgbreed beleid.

Pia Dijkstra