33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013

Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S.

Ontvangen 30 november 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 200 (x € 1 000).

II

In artikel 5 Jeugd worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 200 (x € 1 000).

Toelichting

De Inspectie Jeugdzorg heeft de aanbeveling gedaan om de adoptienazorg een vast onderdeel te laten uitmaken van de adoptieprocedure. Dit kan gerealiseerd worden met dit amendement. Met een bedrag van € 200 000 kunnen adoptieouders vanaf 2013 direct na de komst van het kind in het gezin, gebruik maken van «Adoptiestart», een nazorgproduct van Stichting Adoptievoorzieningen. De impact van de achtergrondgeschiedenis van het kind op de sociale en emotionele ontwikkeling wordt samen met ouders in consult in kaart gebracht. Daarnaast wordt de eerste fase van het wederzijdse hechtingsproces direct ondersteund.

Dekking wordt gevonden in het niet-juridisch gebonden deel van artikel 4.

Van der Staaij Bergkamp Dik-Faber Voortman

Naar boven