Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333400-XVI nr. 160

33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013

Nr. 160 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 september 2013

Hierbij informeer ik u over de internationale activiteiten die gepland staan voor de tweede helft van 2013. Het betreft de volgende activiteiten.

 • 1. China.

  Van 9 – 14 september breng ik een bezoek aan China, in het bijzonder de steden Beijing, Shanghai en de provincie Sichuan met als hoofdstad Chengdu. Deze reis heeft een tweeledig karakter. Enerzijds betreft het bespreking van onderwerpen van mijn eigen portefeuille en anderzijds leid ik een handelsmissie waarvoor zich via AgentschapNL op dit moment zo’n 25 bedrijven en universiteiten hebben ingeschreven.

  De doelen van de reis zijn de volgende:

  • Kennismaking met de in april 2013 aangetreden nieuwe Minister van de «National Commission for Health and Family Planning», Mevrouw Li Bin.

  • Het afsluiten van een nieuw Memorandum of Understanding (MoU) met de Chinese Minister van de National Health and Family Planning Commission, mevrouw Li Bin, nu de periode van het vorige MoU is verstreken.

  • Continuering van de politieke contacten op het gebied van grensoverschrijdende ziekten, medicijnveiligheid, veiligheid medische hulpmiddelen en productveiligheid.

  • De positionering van Nederland als samenwerkingspartner op gebieden van Life Sciences and Health en toegang verschaffen voor deelnemende bedrijven en kennisinstellingen bij relevante partijen.

 • 2. Rusland.

  Van 6 – 10 november breng ik een bezoek aan Rusland: Kazan (de hoofdstad van de deelrepubliek Tartarstan) en Moskou.

  Ook dit bezoek heeft een tweeledig karakter vanuit mijn eigen portefeuille en voor het bedrijfsleven voor Life Sciences and Health.

  De doelen van deze reis zijn de volgende:

  • Het brengen van een tegen bezoek aan de Minister van Gezondheid en Sociale Ontwikkeling, mevrouw Veronika Skvortsova. Dit naar aanleiding van haar bezoek aan Nederland bij gelegenheid van het bezoek van President Poetin van 8 april j.l. aan Nederland als start van het Nederland – Rusland jaar.

  • Positionering van de bedrijven op het gebied van Life Sciences en Health die zich hebben verenigd in een 3 jarig Partners for International Business Programma van AgentschapNL en een bezoek brengen aan de stad Kazan ter ondersteuning van deelnemende bedrijven en kennisinstellingen bij relevante partijen.

  • Een gesprek met de collega Minister van Sport en ondersteuning van het sportbedrijfsleven op mogelijkheden voor het komend WK Voetbal 2018.

  • De reis vindt plaats in afstemming van Minister Ploumen die ter gelegenheid van de vergadering van de Gemengde Economische Commissie en de afsluiting van het Nederland Rusland jaar in die week Moskou bezoekt.

 • 3. Bezoek aan de Wereld Gezondheidsorganisatie in Geneve.

  Ik ben voornemens in de maand november de Wereldgezondheids- organisatie te bezoeken om kennis te maken en enkele dossiers te bespreken met de Directeur Generaal Dr Margareth Chan. Tevens zal bij die gelegenheid het nieuwe Partnerschapsprogramma 2014 – 2017 worden getekend. Dit programma betreft de samenwerking tussen de WHO en het Ministerie van VWS voor de komende periode, dat thans wordt voorbereid met de Wereldgezondheidsorganisatie en de kennisinstellingen in Nederland.

 • 4. India.

  Van 2 – 5 oktober 2012 heeft de Indiase Minister van Gezondheid en Gezinsbeleid, de heer Ghulam Nabi Azad, een bezoek aan Nederland gebracht voor zowel zijn deelname aan de summit van 3 oktober over «The benefits of responsible use of medicines» als voor een bilateraal bezoek. Bij die gelegenheid is afgesproken te komen tot een Memorandum of Understanding (MoU) voor bilaterale samenwerking op de gebieden van infectieziekten en medicijnveiligheid. De Minister heeft mij uitgenodigd om dit jaar naar India te komen en dit in voorbereiding zijnde MoU te tekenen. Ik ben voornemens 2 tot en met 6 december naar India te gaan.

  Deze reis zal tevens worden benut om de samenwerking met het Serum Instituut India in Puna uit te breiden. Het gaat daarbij om de verkoop van het Antony van Leeuwenhoek Terrein, de uitwerking van het Utrecht Science Park Bilthoven en de samenwerking met Intravacc.

  Tevens dient de reis voor ondersteuning van het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen voor zover er op dit moment behoefte aan bestaat.

Tenslotte staan de volgende Raden voor de Europese Unie op het programma. Mijn deelname laat ik afhangen van stand van zaken van de te bespreken onderwerpen.

 • 2 oktober Vilnius Litouwen, Informele EU Sportraad

 • 26 november Brussel, Formele EU Sportraad

 • 9 of 10 december te Brussel, formele EPSCO Raad

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers