33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013

Nr. 143 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 april 2013

Hierbij informeer ik u over de stand van zaken met betrekking tot de reactie op het verslag van een schriftelijk overleg inzake de brief over het medisch beroepsgeheim (2013D08591).

De gestelde vragen kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat met name het onderwerp fraudebestrijding nadere bestudering vereist vanwege de diverse wetten die betrekking hebben op dat onderwerp. Daarnaast kan niet alle informatie van externe partijen binnen de gebruikelijke termijn verkregen worden.

Ik zal u zo spoedig mogelijk de reactie op het VSO doen toekomen. Ik hoop u deze reactie uiterlijk in mei te sturen.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Naar boven