33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013

Nr. 105 AMENDEMENT VAN HET LID BRUINS SLOT C.S.

Ontvangen 17 december 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 6 Sport en bewegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 200 (x € 1000).

II

In artikel 6 Sport en bewegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 200 (x € 1000).

Toelichting

Met dit amendement beogen de indieners het budget voor dopingbestrijding te verhogen. Ontwikkelingen in binnen- en buitenland hebben laten zien dat de strijd tegen doping meer aandacht verdient. De Nederlandse dopingautoriteit behoeft daarom meer capaciteit om de taken uit te voeren die haar door het ministerie van VWS worden toebedeeld.

De dekking wordt gevonden in het verlagen van de subsidie voor de Olympische ambitie, vanwege het vervallen van het voornemen om de Olympische Spelen in 2028 in Nederland te organiseren. De indieners zijn van mening dat geld dat voor topsport gereserveerd staat, ook voor het bevorderen van topsport behouden moet blijven.

Bruins Slot Huizing Van Dekken

Naar boven