33 400 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013

Nr. 67 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN HAMER EN VAN NIEUWENHUIZEN-WIJBENGA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 39

Voorgesteld 18 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de kinderopvang te kampen heeft met een grote vraaguitval;

overwegende dat daardoor de toegankelijkheid van de kinderopvang onder druk komt te staan;

overwegende dat de arbeidsparticipatie van ouders onder druk kan komen te staan;

verzoekt de regering, met de sector in gesprek te gaan over de gevolgen van de vraaguitval en te onderzoeken of en hoe er tot structurele oplossingen kan worden gekomen en de Kamer hierover uiterlijk bij de voorjaarsnota te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hamer

Van Nieuwenhuizen-Wijbenga

Naar boven