Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-201333400-XIII nr. F

33 400 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013

F MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S.

Voorgesteld 16 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de ontdekking van 50 miljoen kg rundvlees die mogelijk vermengd is met paardenvlees, het vertrouwen in de Nederlandse voedselproductie ernstig geschaad heeft,

overwegende, dat de opsporings- en handhavingscapaciteit van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) sterk is teruggelopen onder invloed van de bezuinigingen van achtereenvolgende kabinetten,

overwegende, dat adequate wetshandhaving van cruciaal belang is voor het vertrouwen in de voedselproductie,

verzoekt de regering te komen met een plan van aanpak tot substantiële versterking van de NVWA,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman

Reuten

Vos

Strik