33 400 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013

Nr. 99 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN GEURTS

Voorgesteld 24 januari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, beleidsregels op te stellen voor de NMa (nu ACM) met daarin aanwijzingen voor het bieden van ruimte voor afspraken in de agronutriketen over publieke belangen als dierenwelzijn en milieu,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

Geurts

Naar boven