33 400 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013

Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 november 2012

De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft mij verzocht de nota van wijziging ter verwerking van de afspraken uit het regeerakkoord 2012 in de Ontwerpbegroting 2013 van Economische Zaken, voorafgaand aan de plenaire begrotingsbehandeling, aan de Tweede Kamer aan te bieden.

De nota’s van wijzigingen worden door de minister van Financiën op vrijdag

30 november 2012 aan de Tweede kamer verstuurd.

Dit voldoet aan uw verzoek om de nota van wijziging bij de Ontwerpbegroting 2013 van Economische Zaken voorafgaand aan de plenaire begrotingsbehandeling naar de Tweede Kamer te sturen.

De minister van Economische Zaken, H. G. J. Kamp

Naar boven