Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333400-XIII nr. 35

33 400 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013

Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2012

Hierbij doe ik U een afschrift toekomen van een koninklijk besluit d.d. 17 december 2012, nr. 12.003075, houdende benoeming van S.A.M. Dijksma tot Staatssecretaris van Economische Zaken1.

Haar nevenfuncties bij Rijksmuseum Twenthe (KvK 41031556), bij de Speakers Academy (KvK 24244117) en bij de Koepel Hoogbegaafdheid) zijn schriftelijk opgezegd. Zij beëindigt haar inschrijving als zelfstandig adviseur bij de Kamer van Koophandel. Ik heb geoordeeld dat de verhuur van een deel van een woning in haar bezit geen relevant zakelijk belang is dat een bijzondere regeling vergt.

De minister-president, minister van Algemene Zaken, M. Rutte


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer