33 400 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013

Nr. 153 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN AKERBOOM TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 117

Voorgesteld 24 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de intrinsieke waarde van de natuur wordt erkend in de huidige wet natuurbescherming en de intrinsieke waarde van het dier als leidend beginsel is vastgelegd in de Wet dieren;

verzoekt de regering, de intrinsieke waarde van wilde dieren op te nemen in de wet natuurbescherming/omgevingswet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Akerboom

Naar boven