Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333400-XII nr. 69

33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013

Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 juni 2013

Hierbij ontvangt u het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van mei 2013, zoals aangekondigd in mijn brief van 14 februari 2013 (Kamerstuk 29 984 nr. 386).

De publicaties zijn openbaar gemaakt door plaatsing op de website van de ILT: www.ilent.nl .

De minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Overzicht publicaties ILT 2013

Rapportages – reeds gepubliceerd op www.ilent.nl

In de periode 1 mei 2013 – 31 mei 2013:

Publicatiedatum

Onderwerp

15-5-2013

Geactualiseerde bedrijvenlijst rapport Naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen

16-5-2013

Factsheet airspace infringements

23-5-2013

Meerjarenplan 2013–2017 Inspectie Leefomgeving en Transport

30-5-2013

Onderzoek ruimtelijke inpassing vergunde opslagen van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik