Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333400-XII nr. 66

33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013

Nr. 66 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN

Voorgesteld 12 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • eind 2012 in Nederland 16% van de kantoren te koop of te huur stond, waarvan 43% langer dan drie jaar;

  • 6% van de winkelvoorraad leegstaat, een stijging met 20% in twee jaar tijd;

  • een kwart van de 270.000 bedrijfsgebouwen geheel of gedeeltelijk leegstaat;

  • de leegstand bij met name de kantoor- en winkelsector niet alleen conjuncturele, maar ook structurele componenten heeft;

  • het CPB adviseert de structurele aspecten van leegstand in beeld te brengen;

  • voor een verplichte afdracht aan het kantorenfonds volgens Deloitte onderzocht dient te worden of er daadwerkelijk sprake is van structurele overcapaciteit;

verzoekt de regering, een onderzoek te doen naar structurele effecten op leegstand van kantoren, winkels en bedrijven en hierover binnen zes maanden aan de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen