Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333400-XII nr. 50

33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013

Nr. 50 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 december 2012

Bijgevoegd sturen wij u de Staat van de Transportveiligheid 2011 (ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer). De Staat van de Transportveiligheid geeft aan de hand van cijfers en figuren een beeld van de veiligheid in de verschillende transportdomeinen en de ontwikkeling daarvan in de afgelopen jaren.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld