33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013

Nr. 38 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 22 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Beneluxtrein dreigt te verdwijnen en er nu voor West-Brabant over een alternatief wordt gesproken van een hsl Breda-Noorderkempen-Antwerpen, die acht keer per dag rijdt;

overwegende dat voor forenzen een frequentie van minimaal één keer per uur noodzakelijk is;

verzoekt de regering, zich tot het uiterste ervoor in te spannen met de betrokken partijen dat per 9 december tenminste één keer per uur een snelle toeslag- en reserveringsvrije verbinding West-Brabant-Antwerpen wordt geboden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Naar boven