33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013

Nr. 35 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 22 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de rekenmodellen SRM-1 voor gemeentelijke wegen en SRM-2 voor snelwegen, die worden gebruikt voor het berekenen van de luchtkwaliteit, niet geschikt zijn voor snelwegen in stedelijke omgeving;

constaterende dat SRM-1 voor het laatst in 2007 en SRM-2 nooit is geijkt;

verzoekt de regering, de rekenmodellen voor luchtkwaliteit in 2013 en vervolgens regelmatig te (her)ijken aan de hand van recente meetgegevens en te onderzoeken of er een apart model nodig is voor snelwegen in stedelijk gebied,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Naar boven