33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013

Nr. 34 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN ELIAS

Voorgesteld 22 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel bestaande P+R-terreinen 's ochtends vroeg al vol staan;

overwegende dat door een slimme planning de aanpassing van bestaande en de realisering van nieuwe P+R-terreinen zouden kunnen meeliften op reguliere onderhoudswerkzaamheden en aanlegprojecten;

verzoekt de regering, het gebruik van P+R-terreinen te monitoren, de Kamer hierover jaarlijks te informeren en in samenwerking met de provincies binnen een jaar een aanvalsplan P+R op te stellen en daarin de voorstellen voor de realisatie van een netwerk van «P+R plus»-locaties mee te nemen binnen de bestaande financiering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Elias

Naar boven