Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333400-XII nr. 33

33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013

Nr. 33 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 22 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onder andere microplastics, medicijnresten en chemicaliën in kleding een bedreiging voor de kwaliteit van oppervlakte- en drinkwater kunnen zijn of de kosten van waterzuivering kunnen doen stijgen;

verzoekt de regering, zich in Europees verband in te zetten voor afspraken over de vermindering van deze effecten;

verzoekt de regering tevens, in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen:

  • met marktpartijen om tafel te gaan om te zien hoe het gebruik van microplastics verminderd kan worden;

  • met marktpartijen om tafel te gaan om te zien hoe het loslaten van chemicaliën uit kleding tijdens het wassen voorkomen kan worden;

  • met ziekenhuizen en andere zorginstellingen te overleggen over een verminderde directe of indirecte lozing van medicijnresten naar het water,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven