33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013

Nr. 30 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 22 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat oldtimers vanuit milieuoverwegingen per 2014 onder de motorrijtuigenbelasting vallen;

constaterende dat de regering daarop echter een uitzondering wil maken voor auto's die nauwelijks de weg opgaan;

verzoekt de regering, deze regeling zorgvuldig vorm te geven, om te grote derving van inkomsten voor de staatskas en misbruik te voorkomen;

verzoekt de regering tevens, bij het uitwerken van de regeling af te zien van een leeftijdsgrens voor voertuigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Naar boven